No announcement available or all announcement expired.

Ziarah meningkatkan kualitas iman kita

Arti Ziarah

Ziarah menurut bahasa diambil dari kata zaara-yazuuru-ziyaaratan yang artinya berkunjung atau mengunjungi. Menurut istilah, yang dimaksud dengan kata ziarah ketika berhaji adalah mengunjungi tempat-tempat bersejarah sebagai pelengkap ibadah haji.

 Tujuan Ziarah

Ziarah dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan keimanan kita serta meneguhkan keyakinan, bahwa suatu peristiwa besar pernah terjadi di tempat itu. Dan ini sebagai bukti kebenaran Al-Quran dan Hadits RasulNYA.

Ziarah kita ke tempat-tempat yang bersejarah akan menggugah akal dan fikiran kita untuk bertafakkur sekaligus mengambil ibrah (pelajaran) darinya. Di sana kita akan menyaksikan kebesaran ALLAH SWT dan mengetahui betapa haibat perjuangan Nabi Muhammad Saw dalam membangun, membela dan mengawal  AL-Islam untuk keselamatan dan kebahagiaan ummatnya di dunia dan akhirat. 

Tata Cara Ziarah

Tidak ada upacara ibadah apapun di tempat ziarah kita, apalagi meminta-minta di kuburan sekalipun ketika berziarah ke makam Nabi saw. Di sana kita hanya diperintahkan beliau supaya memberi salam, begitu juga ketika melakukan ziarah qubur lainnya seperti di Baqy, Jabal Uhud dll.

Sedangkan untuk berziarah ke Mesjid-Mesjid, seperti Mesjidil-Haram, mesjid Nabawy, Mesjid Quba, Mesjid Qiblatain, Mesjid Khandaq  dll, kita disunnatkan supaya melakukan shalat tahiyyatul-masjid, apabila kita masuk  ke dalamnya.