No announcement available or all announcement expired.

Tazkiyyah An-Nafs

Firman ALLAH SWT:

“Innallaaha yuhibbuttawwaabiena wa yuhibbul mutathahhiriena”

Artinya: Sesungguhnya ALLAH SWT mencintai orang-orang yang mensucikan hatinya dan yang membersihkan dirinya. (QS Al-Baqarah 222)

Dua hal itulah yang harus kita sucikan, yaitu hati kita dari perbuatan syirk dan ma’shiyat serta diri kita dari kekotoran. Kesucian hati akan menyehatkan jiwa dan kesehatan jiwa akan membangun kekuatan iman kita. Sedangkan kebersihan diri akan menyehatkan tubuh dan kesehatan akan melahirkan kekuatan fisik.

Dan Rasulullah saw bersabda : “Seorang mu’min yang kuat lebih dicintai ALLAH daripada mu’min yang lemah” (Muttafaq ‘alaihi). Ibadah haji perlu kesehatan dan kekuatan.

Laa haula wa laa quwwata illaa billaah