Dengan tetap berdo’a kepadaNYA, semoga ibadah haji kita mabrur, kita berdo’a juga : Semoga kita dapat menjaganya. Dan mari kita wujudkan kemabruran kita dengan meningkatkan ibadah kepadaNYA, diwujudkan dalam amal nyata BAKTI SOSIAL yang dapat dirasakan kemanfaatannya oleh diri sendiri, keluarga dan ummat ini.