No announcement available or all announcement expired.

Ibadah Kita

FIRMAN ALLAH SWT

“Dan tidaklah AKU ciptakan jin dan manusia, kecuali untuk BERIBADAH kepadaKU” (Adz-Dzaariyyaat 56)

Kemenangan seorang hamba ALLAH SWT dalam menunaikan ibadah yang menjadi tugas dan kewajibannya, adalah dapat beribadah SESUAI SUNNAH RASULULLAH SAW, yaitu dengan meneladani Nabi Muhammad SAW, sehingga dapat mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat dengan ridhaNYA

Salah satu kewajiban kita selaku ummat Nabi Muhammad SAW adalah ibadah haji yang termaktub di dalam Rukun Islam yang ke lima, diperintahkan ALLAH SWT dalam QS Ali Imran 97