No announcement available or all announcement expired.

Haji Sesuai Sunnah Rasulullah SAW

  1. Ibadah Haji Tamattu 
  1. Umrah

Ihram, Thawaf, Sa’i, Tahallul 

  1. H a j i

Ihlal Ihram Haji, Mabit di Mina, Wuquf di Arafah, Mabit di Muzdalifah, Melempar Jumrah Aqabah di Mina, TahallulAwal, Hadyu, ThawafIfadhah (TahallulTsaanie), Melempar ketiga Jumrah, (Kembali ke Makkah), Thawaf Wada 

  1. Ziarah Makkah dan Madinah 
  1. Makkah : JabalTsuur, JabalNuur, JabalRahmah, Hudaibiyyah dan Museum Haramain, (Jeddah)
  2. Madinah : Ke MakamNabi Saw, Raudhah, Baqie, Mesjid Para Shahabat, JabalUhud, MesjidQuba, Mesjid Qiblatain, (KebunKurma), Bir Ali, Mesjid Khandaq, (Medan Magnet dan Percetakan Al-Quran)